Testnet Node асаах

Ерөнхий мэдээлэл

Name: TEO Testnet Chain Id: 3305 genesis file: https://github.com/teo-mn/releases/blob/main/genesis/testnet.g Explorer: https://explorer-testnet.teo.mn/ Wallet: https://wallet-testnet.corexchain.io/

Ажилуулах заавар

Ажиллуулахын өмнө энэ зааврыг дагаж шаардлагатай хэрэгслийг суулгаарай.

# genesis файл татах
wget https://github.com/corex-mn/releases/raw/main/genesis/testnet.g
# ажиллуулах
./corex --genesis testnet.g

Тест сүлжээний койн авах

Тест сүлжээнд faucet сайтаас хаягаа оруулж 5 минут тутам 10 CRX -ээр цэнэглэх боломжтой.

Last updated