TEO блокчэйн

TEO блокчэйн сүлжээ товчоор​

TEO блокчэйн нь олон нийтийн болон хувийн гэсэн хоёр төрлийн блокчэйн сүлжээнээс бүрдэнэ. Олон нийтийн сүлжээ нь нээлттэй өгөгдөлд суурилсан тархмал санхүүгийн бүтээгдэхүүн (defi, dApps)-ийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн байна.

Харин хувийн сүлжээ нь төр эсвэл хувийн хэвшлийн байгууллагууд хоорондоо зөвшилцөлд хүрэн мэдээлэл хуваалцах, өгөгдлийн нууцлал болон эрхийн зохицуулалт хийх, боловсруулалтын зардал хэмнэх зорилготой энтерпрайс түвшний сүлжээ байна. ​

Олон нийтийн блокчэйн

Олон нийтийн сүлжээг ашиглан дараах үйлчилгээг үзүүлнэ:​

  • Энгийн токен үүсгэх​

  • Хөрөнгөөр баталгаажсан токен үүсгэх​

  • NFT үүсгэх​

  • Хөгжүүлэгчдэд Decentralized Application зохион бүтээх​

  • Ухаалаг гэрээ ашиглах​

  • Validator болж сүлжээнд оролцох

TEO концесс алгоритм ​

Бид TEO блокчэйнд DAG болон PoS-г хослон ашигласан. Манай систем нь лидергүй ба асинхрон (aBFT) ажиллаж чаддагаараа бусад зөвшилцлийн алгоритмуудаас ялгаатай. Византын validator нь нийт validator-н гуравны нэгээс эрс цөөн тохиолдолд TEO сүлжээ зөвшилцөлд хүрнэ.

TEO ухаалаг гэрээ

Олон улсад хамгийн түгээмэл ашигладаг ухаалаг гэрээний платформ бол эфериум юм. Эфериумын сайтар үүссэн холбоо, хөгжүүлэгчдийн мэдлэг, бэлэн болсон аппликейшин, хялбар хөгжүүлэх боломж зэрэг давуу талыг ашиглахын тулд корэкс экосистем эфериум виртуал машиныг дэмжнэ. Мөн Web3JS api болон RPC протоколоор блокчэйн node-тэй харьцах учир хялбараар тархмал аппликейшн хөгжүүлэх боломжийг олгоно.​

TEO сүлжээ нь Эфериум виртуал машин бүрэн дэмжих учир ухаалаг гэрээг Solidity программчлалын хэл дээр хийнэ. Түүнчлэн эфериум дэд бүтцийн бүх хэрэгсэлийг (Trufle, Ganache) ашиглаж болно гэдгээрээ давуу талтай юм. ​

Токеномикс​

1​

IEO​

2,000,000,000

a. Олон нийтэд санал болгох​

1,000,000,000

b. Стратегийн хөрөнгө оруулагч буюу блокчэйн​ сүлжээнд оролцогч​

Түгжих хугацаа: 3 жил​

1,000,000,000

2​

Олон улс дахь бүртгэл (listing)​

3,500,000,000

3​

Төслийн эзэмшигчид​

Түгжих хугацаа: 5 жил байх бөгөөд эхний 2 жилдээ зарцуулах боломжгүй​

1,500,000,000

4​

Биржийн урамшуулал, бэлэг /Referral, Airdrop/​

150,000,000

5​

Крипто хадгаламжийн өгөөж /Staking/​

2,850,000,000

Нийт койны тоо​

10,000,000,000

Last updated