Metamask холбох

Метамаск гэдэг нь?

Метамаск нь крифтовалютаа хялбараар захиран зарцуулахад зориулагдсан цахим хэтэвч юм. Эфериум болон эфериум суурьтай блокчэйнүүд дээр шинээр хаяг үүсгэх, гүйлгээ хийх зэрэг үндсэн боломжуудтай. Chrome, Firefox, Brave, Edge вэб хөтөчүүд дээр Extenstion байдлаар эсвэл гар утсан дээрээ аппликэйшн суулгаж ашиглана. Extension хэлбэрээр суудаг тул бусад хэтэвч, dApp-уудтай хоршиж ажиллах боломжтой. (Татах хаяг)

Метамаск хэтэвчийг корэкс блокчэйнтэй холбох

Метамаск хэтэвчийн "Settings"->"Networks"->"Add Network" цэсээр орж дараах утгуудыг бөглөн корэкс блок чэйнийг холбоорой.

Mainnet

Network Name: TEO Blockchain Mainnet New RPC URL: https://node.teo.mn Chain ID: 1104 Currency Symbol: CRX Block Explorer URL: https://explorer.teo.mn

Testnet

Network Name: TEO Blockchain Testnet New RPC URL: https://node-testnet.teo.mn Chain ID: 3305 Currency Symbol: CRX Block Explorer URL: https://explorer-testnet.teo.mn

Жишээ зураг

Хэрэв амжилттай болсон бол сүлжээний жагсаалт дунд дараах байдлаар харагдана.

Last updated